Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Polityką ochrony danych osobowych informujemy jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Pismo służy przekazaniu informacji, o której mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

 1. realizacji celów na podstawie Twojej zgody - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO np.:

  • korzystanie z usług newsletterowych,
  • przekazywania informacji na temat produktów i usług oraz o prowadzonych promocjach,
  • wydarzeń i akcji organizowanych przez nas, poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS,

 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:

  • w ramach kupna - sprzedaży, w tym transakcji w sklepie internetowym,
  • obsługi reklamacji,
  • udzielenia gwarancji,
  • wykonania wycen produktów,
  • zapewnienia poprawnej jakości usług,
  • obsługi próśb do nas kierowanych (np. poprzez formularz kontaktowy),
  • obsługi Twoich próśb i zapytań, które do nas są kierowane w związku z realizacją,

 3. realizacji obowiązku niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
– (podstawa prawna: art6 ust 1 c) RODO np.:

  • przekazanie danych na żądanie sądu, policji,

 4. realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
  • obsługa próśb i zapytań, które do Nas są kierowane w związku z wykonaniem umowy,
  • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Ciebie podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji rozpocząć współpracy. Jeżeli przepisy prawa np. ze względów podatkowych będą wymagać od nas innych niezbędnych danych ich podanie jest konieczne w celu nawiązania czy utrzymania z nami współpracy. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe:


 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;

 2. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

  • naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym,
  • w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
  • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
   podwykonawcom wspierającym nas w wykonywaniu łączącej nas z Tobą umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta,
  • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

 3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

  • naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze klienta – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania przez Ciebie zapłaty wystawionych przez nas faktur w terminie,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów dla Ciebie, na rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty,
  • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych 
– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

 4. organom państwowym, np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

Skorzystaj z programu razem z nami.

Pomożemy z Ci z formalnościami.

Nasza oferta

Szeroka oferta
bezpośrednio od producenta

Zobacz więcej