facebook google + instagram
 
EN   |   DE   |   IT
 

Polityka prywatności

BOGDAŃSKI S.J. JAN I CZESŁAW BOGDAŃSCY(dalej BOGDAŃSKI S.J. ) szanuje prywatność użytkowników swoich stron internetowych (dotyczy stron tj. www.bogdanski.com.pl ) i aplikacji internetowych. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasze strony i aplikacje internetowe, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stron i aplikacji internetowych znajdujących się
na serwerach BwSL Wojciech Kamieński

Korzystając z naszych stron i aplikacji internetowych akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI:

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron i aplikacji internetowych znajdujących się na serwerach, podejmowane są poprzez:

 • BOGDAŃSKI S.J. JAN I CZESŁAW BOGDAŃSCY,
 • podmioty przetwarzające dane w imieniu BOGDAŃSKI S.J. na podstawie zawartych umów, w tym umów powierzenia.

I. Wszelkie dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach są gromadzone w sposób:

Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych, tj.:

 • Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
 • Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp

Mechanizm cookies:

 1. Podczas korzystania ze stron i aplikacji internetowych zamieszczonych na serwerach przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników.
 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
 5. BOGDAŃSKI S.J. przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  a) właściwego dopasowania stron i aplikacji internetowych do potrzeb użytkowników;
  b) zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
  c) tworzenia statystyk oglądalności.
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki  internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach i w aplikacjach internetowych.

W oparciu o pliki cookie, analizujemy gromadzone dane korzystając z serwisu Google Analytics. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google Analytics.

II. Podanie danych, o który mowa w ust. I, wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:

 • art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
 • Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907).

INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach BwSL Wojciech Kamieński przeznaczone są wyłącznie na użytek BOGDAŃSKI S. J. (do celów administracyjnych i statystycznych) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom).

Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach i aplikacjach internetowych zamieszczonych na serwerach BwSL Wojciech Kamieński z siedzibą w Kamionka Mała 29, 33-334 Kamionka Wielka, NIP: PL7343139801 jest  BOGDAŃSKI S.J. JAN I CZESŁAW BOGDAŃSCY z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Kolejowa 16 (33-300), NIP: 7340009759

W sprawach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt  pod adresem e-mail: dyrektor.handlowy@bogdanski.com.pl lub pisemnie na adres:
BOGDAŃSKI S.J. ul. Kolejowa 16, 33-300 Nowy Sącz.
Dane osobowe, podane przez użytkownika na stronach lub aplikacjach internetowych zamieszczonych na serwerach BwSL Wojciech Kamieński będą przetwarzane wyłącznie w celu do którego są zbierane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z danego narzędzia, aplikacji internetowej, bądź usługi.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub rezygnacji z usługi przez użytkownika.
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
BEZPIECZEŃSTWO:

BOGDAŃSKI S.J. dokłada wszelkich starań, aby chronić strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach BwSL Wojciech Kamieński przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
Strony i aplikacje internetowe, administrowane przez BOGDAŃSKI S.J., zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności, gdyż nie odpowiadamy za politykę prywatności zawartą na tamtych stronach.
Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony i aplikacje internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 4 pkt. 11, art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 • art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Klauzula informacyjna

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późn. zm., informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie przetwarzania danych jest  Bogdański Sp. j. Jan  i Czesław Bogdańscy
2. Siedziba administratora znajduje się: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kolejowa 16
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby lub na dres email: dyrektor.handlowy@bogdanski.com.pl
4.  Bogdański Sp. j. Jan i Czesław Bogdańscy realizując przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych wprowadza Politykę Bezpieczeństwa Informacji .
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu :
-zawarcie i prawidłowa realizacja umowy, w tym zapewnienie należytej jakości usług, obsługa procesu reklamacyjnego oraz dokonywanie rozliczeń w czasie trwania umowy lub do jej zakończenia,
-wypełnienie przepisów prawnych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa(m.in. ustawy o ochronie osób i mienia),przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
-marketing bezpośredni usług własnych w czasie trwania umowy,
-tworzenie zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń,
-ustalenie roszczeń, ich obrona i ewentualne dochodzenie
-weryfikacja wiarygodności finansowej oraz zdolności spłaty zobowiązań przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy- dotyczy to także danych, które pozyskaliśmy z innych źródeł ,a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę-Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem.

6. Dane osobowe będą udostępnione:
-organom władzy publicznej w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
-podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie zawartych z nimi umów, w tym umów powierzenia tj. firmy obsługujące nasze systemy informatyczne, podatkowe ,fakturowanie i rozliczanie umów,  usługi rachunkowe i prawne, firmy  pośredniczące w sprzedaży naszych usług, świadczące usługi płatnicze (banki), nabywające od nas wierzytelności, prowadzące obsługę kurierską i pocztową

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania i realizacji umów.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
b) ograniczenia przetwarzania
c) przenoszenia danych
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane
10. Państwa dane nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Kontakt i informacje:
 Bogdański Sp. j. Jan i Czesław Bogdańscy
33-3oo Nowy Sącz, ul. Kolejowa 16

Spacer 3D

Usiądź wygodnie i odwiedź
naszą firmę on-line!

Poznaj nas bliżej

Odwiedź nasze konto
na YouTube

Po godzinach

Wspieramy lokalny sport
i drużyny piłkarskie

 

Bogdanski
Fabryka Okien i Drzwi

33-300 Nowy Sącz
ul. Kolejowa 16

Firma

O nas
Nagrody
Realizacje
Po godzinach
Spacer 3D
Polityka prywatności
Kontakt

Produkcja

Okna PVC
Drzwi PVC
Drzwi Przesuwne Tarasowe
Stolarka aluminiowa
Bramy Garażowe Bogdański

Sprzedaż

Okna PVC
Drzwi wejściowe PVC
Drzwi Przesuwne Tarasowe
Stolarka aluminiowa
Bramy Garażowe Bogdański
Rolety
Drzwi Zewnętrzne - Wejściowe
Drzwi techniczne
Drzwi wewnętrzne
Okna drewniane
Okna dachowe
Parapety
Montaż
Realizacje

Zapraszamy do kontaktu

telefon:
+48 18 443-69-98

e-mail:
firma@bogdanski.com.pl

nasze oddziały:
lokalizacja